สื่อสังคมออนไลน์กับการปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ : สำหรับหลักสูตร บตส.45

สไลด์ประกอบคำบรรยาย วิชาสื่อสังคมออนไลน์กับการปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ สำหรับหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่ 45 (บตส.45)
10 กย.2561 มาคุยกับนักเรียนหลักสูตร “บริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่ 45” (บตส.45) หรือเรียกชื่อหลักสูตรเป็นชื่อเล่นว่า “โรงเรียนผู้การ” ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับ “สูงสุด” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การปฏิบ้ติการข่าวสาร เป็น “กลไก” หนึ่งในการบริหารเหตุการณ์ ทั้งในภาวะวิกฤติ และในภาวะปกติ ซึ่งจากเหตุการณ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติทางสังคม วิกฤติเรื่องภัยธรรมชาติ อุบัติภัย หรือในหน้างานของตำรวจโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติอาชญากรรม หรือแม้กระทั่งอาชญากรรมข้ามชาติ …ล้วนแล้วแต่ต้องถูก “บริหารจัดการ” ไม่เช่นนั้นแล้ว การแก้ไขปัญหา อาจจะไม่ได้ผล หรือได้ผลในแบบ “ไร้ประสิทธิภาพ”
การปฏิบัติการข่าวสาร เดิมทีเดียว เป็นยุทธศาสตร์ทางการทหารที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด และเข้าสู่ยุคสงครามเย็น หรือ “สงครามตัวแทน” ซึ่งนอกจากการรบพุ่งด้วยกำลังทางทหารและศาตราวุธแล้ว ปฎิบัติการทางทหารรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า “การปฏิบัติการข่าวสาร” ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญไม่น้อย ซึ่งยุทธวิธีของการปฏิบัติการข่าวสารในทางทหารมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยข่าวลวง สงครามจิตวิทยา การทำลายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สงครามอิเลคโทรนิคส์ รวมทั้งปฏิบัติการต่อต้านการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้่าม
อย่างไรก็ตาม เมื่ออินเตอร์เน็ต เริ่มเข้ามาปฏิวัติโลก หลังจากสิ้นสุดการปฏิว้ติอุตสาหกรรมมาเกือบศตวรรษแล้ว ข้อมูลข่าวสารก็กลายมาเป็นเครื่องมือใหม่ที่จะมาช่วยทั้ง “ทำลายล้าง” และ “อภิวัฒน์” สังคมมนุษย์ การปฏิบัติการข่าวสารในยุคปัจจุบัน จึงมุ่งให้ความสนใจไปที่การปฏิบัติการกับข้อมูลเป็นหลัก ทั้งการปฎิบัติการด้านจิตวิทยาด้านข้อมูล การปล่อยข้อมูลลวง รวมถึงการสร้างข้อมูลเท็จในบางกรณี ซึ่งหลาย ๆ ครั้งในโลกยุคปัจจุบัน เราคงจะได้เห็นอาณุภาพของข้อมูลทั้งที่เป็นจริง และเป็นเท็จในทำลายล้าง รวมทั้งสร้างสรรค์มานักต่อนักแล้ว
การพูดคุยกับนักศึกษาหลักสูตร บตส.45 ในว้นนี้ จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจร่วมกันสามประการ กล่าวคือ ประการแรก ให้เห็นความสำคัญของการ “บริหารเหตุการณ์” โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ ในฐานะทั้งเป็นผู้นำบริหารเหตุการณ์ และในฐานะฝ่ายอำนวยการที่จะต้องให้ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
ประการที่สอง ให้เห็นความสำคัญของการ “ปฏิบัติการข่าวสาร” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารเหตุวิกฤติ ไม่แพ้องค์ประกอบด้านอื่น ทั้งนี้เพื่อสร้างการับรู้ให้กับสังคม สร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และเป้าหมายสูงสุดก็คือการให้สังคมเห็นพ้อง กับการปฏิบัติของฝ่ายเรา
ประการสุดท้าย เพื่อแนะนำช่องทางในการเผยแพร่สื่อ ในช่องทางที่จำเป็นของยุคสมัย นั่นคือ”สื่อสังคมออนไลน์” หรือ “Social Media” ซึ่งนอกจากมีแนวโน้มสำคัญในการเข้ามาแทนที่สื่อกระแสหลักแล้ว ยังเป็นการปฏิบัติการที่ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ และที่สำคัญประหยัดงบประมาณในการดำเนินการอย่างมหาศาล
การพูดคุยกันในวันนี้ มิได้หวังจะทำหน้าที่ “ผู้สอน” เป็นแต่เพียงการหารือหนทางปฏิบัติร่วมกัน ในฐานะที่ทั้งวิทยาการและผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่มาในระยะเวลาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังนั้น จึงไม่มีหนทางปฏิบัติที่ดีทีสุด ถูกที่สุด เป็นแต่เพียงการนำประสบการณ์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน เพื่อเตรียมการณ์ที่จะรองรับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ ทันท่วงที และที่สำคัญ…เกิดประสิทธิภาพสูงสุด….
รักนะ จุ๊บ ๆ
พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์