ว่าที่..ผู้การปีห้า

เป็นผู้การมาแล้วขึ้นปีห้า

โห พี่ขา ใช่ว่าเป็นกันง่ายๆ

นี่คงเป็นรางวัลใหญ่ที่ได้ไป

ว่าแล้วไซร้ เก็บของย้าย ที่ใหม่เอยยยยยย

เป็นผู้การมาแล้วขึ้นปีห้า

โดนกล่าวหาว่ายังเด็ก ขึ้นไม่ได้

ให้พี่ ๆ เป็นสองปี ขึ้นก่อนไป

จบห้าปี แล้วไซร้ ค่อยว่ากานนน

รางวัลผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ต้นแบบ-1

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD