ยาบ้า…ปราบเมื่อไหร่จะหมด ?

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์