ฉัตรมงคล 2559

5 พฤษภาคม 2559 08.30-09.30 น. พิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันฉัตรมงคล @ ห้องประชุมปางสีดา             ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์