ไทยกับอาชญากรรมข้ามชาติหลังเปิดประชาคมอาเซียน

ไทยกับอาชญากรรมข้ามชาติหลังเปิดประชาคมอาเซียน

Slide สรุปคำบรรยาย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์