ตำรวจสระแก้วเตรียมความพร้อม

  

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์