28 พฤศจิกายน 2557

14.30 น. ประชุมคณะกรรมการ จัดงานหาทุนสร้างรพ.ตำรวจ ศชต. ณ ห้องประชุม 2 โดยมีผบ.ตร.เป็นประธาน

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์