20 พฤศจิกายน 2557

14.00 น. ประชุมหารือ จัดงานระดมทุนสร้างโรงพยาบาล ศชต. ณ ห้องประชุม 2 ตร. มีผบ.ตร.เป็นประธาน

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD