18 พฤศจิกายน 2557

18nov

 

10.00 น. ประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 2  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD