18 พฤศจิกายน 2557

18nov

 

10.00 น. ประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 2  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์