17 พฤศจิกายน 2557

14.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมกรนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนรม.เป็นประธาน

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์