12 พฤศจิกายน 2557

12nov

 

07.30 น. ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนพ.ย.57 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเป็นเจ้าภาพ

14.00 น. ประชุมเตรียมจัดงานระดมทุน สร้างโรงพยาบาล ศชต.

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD