1-2 ธันวาคม 2557

1-2 ธันวาคม 2557 ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนักจักรีบงกช

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์