27 ตุลาคม 2557 ลงนามถวายพระพรฯ ณ รพ.ศิริราช

27ตค3 27ตค2 27ตค1

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD