22 ตุลาคม 2557 แถลงข่าวจับผู้ต้องหาชิงทรัพย์

Screen Shot 2014-10-29 at 4.15.02 PM

Screen Shot 2014-10-29 at 4.16.58 PM

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD