รรท.ผบช.ภ.2 ตรวจราชการสระแก้ว

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD