รรท.ผบช.ภ.2 ตรวจราชการสระแก้ว

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์