20 ตุลาคม 2557

เตรียมรับผบช

20 ตุลาคม 2557 11.00 น….ประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยม ของรรท.ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557…การเตรียมการณ์แต่เนิ่น ๆ จะทำให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ และสร้างความประทับใจผู้มาเยื่อน

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD