เตรียมงานวันตำรวจ

วันตำรวจ 1

12 ตุลาคม 2557 11.30 น. …ผมต้องมาปรากฏตัวที่สโมสรตำรวจอีกครั้ง ในฐานะ “ควบคุมการผลิต” เหตุการณ์ที่จะปรากฏ ณ สโมสรตำรวจทั้งหมด ในคืนวันที่ 13 ตุลาคม 2557 “วันตำรวจ”

เป็นปีที่ 11 แล้ว ที่ผมต้องทำหน้าที่เช่นนี้ ถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนในหน่วยงานกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ทีแรก ผมคิดว่าปีนี้จะ “หลุดพ้น” ซะที…แต่เมื่อเป็น “คำสั่ง” ผู้บังคับบัญชา ให้มาช่วยทำ และนี่ก็เป็นการแสดงถึงศักดิ์ศรีของตำรวจ ในวันตำรวจ…มีหรือที่ผมจะยอม “เสียฟอร์ม” ทำแบบชุ่ย ๆ …สุดท้ายผมก็ต้องควบคุมการผลิต เพื่องานวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2557 แบบ “เต็มที่” อีกครั้ง…ครับพ้ม

วันตำรวจ 2 วันตำรวจ 4 วันตำรวจ 3

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD