12 ตุลาคม 2557

รับของพระเทพ 3

ผมพร้อมด้วย ผบก.ภจว.ปราจีนบุรี , ผบ.จทบ.ส.ก. , ผบ.จทบ.ป.จ. , ผวจ.สระแก้ว ,และผวจ.ปราจีนบุรี
ร่วมรับของพระราชทาน และส่งเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.สระแก้ว และ จว.ปราจีนบุรี โดยร่วมกับข้าราชการทั้ง จว.สระแก้ว และจว.ปราจีนบุรี และประชาชนในพื้นที่ ร่วมส่งเสด็จฯ ด้วย ณ โรงแรมแคนทารี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

รับของพระเทพ 1

รับของพระเทพ 2

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD