11 ตุลาคม 2557 สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จสระแก้ว

IMG_1806

11 ตุลาคม 2557 09.00 น. ตำรวจสระแก้ว และข้าราชการ ทุกหมู่เหล่า เฝ้าชื่นชมพระบารมีของสมเด็จพระเทพฯ​ที่เสด็จพระราชดำเนิน นำคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และผู้ได้รับรางวัล เยือนจังหวัดสระแก้ว 5 จุดในวันเดียวกัน ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ประชารัฐบำรุง 1 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม อีลี่ และอ่างเก็บน้ำพระปรง…เสร็จสิ้นภารกิจ 19.30 น….ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนชาวสระแก้วเป็นล้นพ้น

IMG_1807 IMG_1805 IMG_1799 IMG_1808 IMG_1812

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD