วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557

IMG_1730

วันพฤหัสบดีท่ี 25 กันยายน 2557 11.00 น. ร่วมงานครบ 36 ปี ก่อตั้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว…บรรยากาศชื่นมื่น สนุกสนาน ครับพ้ม

ผึ้ง-น้อง 1 ผึ้ง-น้อง 2

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์