4 กันยายน 2557

IMG_1671.JPG
เวลา 09.00 น.
พร้อม สระแก้ว 5 , สระแก้ว 7 , กก.สส.ฯ , ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ,และเวร ศปก. ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) กับ ศปก.ภ.2 ณ ห้อง ศปก.ภ.จว.สระแก้ว
IMG_1672.JPG

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD