2 กันยายน 2557

IMG_1666.JPG
เวลา 09.00 น.
พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 5 , สระแก้ว 6 , สระแก้ว 7 , ผกก. , หน.สภ. , กก.สส.ฯ ,และ ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภ.จว.สระแก้ว ,และฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ร่วมประชุมบริหารประจำเดือน ของ ภ.จว.สระแก้ว ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว
IMG_1667.JPG
เวลา 13.30 น.
พร้อมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมประจำเดือน ชุดที่ 19 ครั้งที่ 10/57 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

rak-soprano

ตกเย็น…สังสรรค์ สามัคคี พี่น้องตำรวจสระแก้ว…ครับพ้ม

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD