25 สิงหาคม 2557

IMG_1642.JPG
เวลา 08.30 น.
พร้อม ผบ.จทบ.ส.ก. , ผวจ.สระแก้ว , ข้าราชการทหาร ,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ มทภ.1 , ผบ.กกล.รส.ทภ.1 และฟังบรรยายสรุป จาก จทบ.ส.ก. ณ ห้องประชุม จทบ.ส.ก.
IMG_1645.JPG
ต่อมา เวลา 10.10 น. พร้อม มทภ.1 และคณะ ได้มาร่วมพบปะ พูดคุยกับ ผู้นำส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ ใน พื้นที่ จว.สระแก้ว ณ ลานหน้า บก.จทบ.ส.ก.
IMG_1644.JPG

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD