22 สิงหาคม 2557

IMG_1628.JPG
เวลา 10.00 น.
เดินทางมาเป็นวิทยากรอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูผู้รับผิดชอบการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
IMG_1629.JPG

IMG_1630.JPG
เวลา 12.00 น.
มาร่วมประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกัมพูชา ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมเทียนทอง โรงแรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศฯ

IMG_1631.JPG

IMG_1632.JPG

เวลา 14.00 น.
ร่วมงานพิธีเทกระจาด โดยท่านเสนาะ เทียนทอง เป็นประธาน ณ โรงเจ อ.อรัญประเทศ

IMG_1633.JPG

IMG_1634.JPG

IMG_1635.JPG

IMG_1636.JPG

IMG_1637.JPG

IMG_1638.JPG

IMG_1639.JPG

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD