20 สิงหาคม 2557

IMG_1627.JPG
เวลา 11.30 น.
พร้อม สระแก้ว 5 , หน.สง.ยุติธรรม จว.สระแก้ว และคณะ ร่วมประชุม เรื่องค่าชดเชย ของผู้เสียหาย ชาวกัมพูชา ณ ห้องทำงาน สระแก้ว 1

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD