19 สิงหาคม 2557

IMG_1626.JPG
เวลา 11.30 น.
พร้อมคณะทำงานจัดงานวันเกษียณอายุ ตร. ประจำปี 2557 ร่วมประชุม กับ ผบก.ปค.รร.นรต. พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม บก.ปค.รร.นรต.
IMG_1624.JPGIMG_1625.JPG

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD