16-17 สิงหาคม 2557

12.00 น.-14.00 น. ของวันที่ 17 ส.ค.57 เวรนายตำรวจราชสำนักเวรประจำพระองค์ 906
IMG_1610.PNG
มานั่งเวรนรว.ตั้งแต่เช้า ….มานั่งเฝ้าถวายเกียรติพระองค์หญิง…มานั่งมองชีวิตที่ฉันเป็น…มีใครเห็นหรือไม่ไม่สำคัญ…เป็นตำรวจเจ็บปวดนักในวันนี้…เห็นแต่มีคนเหยียบย่ำให้อาสัญ….ขอเพียงเรารักษาเกียรติพวกเดียวกัน…แม้อาสัญดำรงเกียรติตำรวจไทย !

 

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD