8 สิงหาคม 2557

20140808-181129-65489552.jpg
เวลา 08.30 น.
ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานเกษียณอายุข้าราชการ ตร. ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร1 ตร.
20140808-181229-65549204.jpg
เวลา 13.30 น.
พร้อม ผบก. , รอง ผบก. , หน.สภ. ,และหน่วยงานตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภ.2
ร่วมประชุมบริหาร ภ.2 ครั้งที่ 7 /2557 โดยมี พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ภ.2

20140808-181319-65599347.jpg

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD