4 สิงหาคม 2557

20140804-235346-86026953.jpg
เวลา 10.30 น.
พร้อม คลองลึก 2 ,และสหวิชาชีพ จว.สระแก้ว ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จว.สระแก้ว ณ ห้องประชุม โรงแรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศ
20140804-235455-86095014.jpg
เวลา 16.00 น.
พร้อม ผวจ.สระแก้ว , นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,ทหาร ,และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ร่วมแถลงข่าวจับกุมสินค้าลักลอบหลบหนีภาษีศุลกากร และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมมูลค่ากว่า 53 ล้านบาท ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ

20140804-235614-86174962.jpg

20140804-235615-86175132.jpg

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD