1 สิงหาคม 2557

20140801-233832-85112257.jpg
เวลา 09.00 น.
มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 35 เรื่อง การปฏิบัติการข่าวสารสำหรับตำรวจ
ณ ห้องเรียนหลักสูตร (ห้องครูนก) ฝอ. วตร.
20140801-233950-85190905.jpg20140801-233951-85191041.jpg

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์