31กรกฎาคม 2557

20140731-214051-78051255.jpg
เวลา 10.00 น.
ประชุมทำ Workshop ร่วมกับส่วนราชการ , ภาคเอกชน , NGO ,และสื่อมวลชน เพื่อจัดทำสระแก้วโมเดล ในการแก้ปัญหา และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.คลองลึก

20140731-214147-78107402.jpg

20140731-214147-78107540.jpg

20140731-220057-79257072.jpg

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD