29 กรกฎาคม 2557

20140729-215957-79197766.jpg
เวลา 09.00 น.
พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 5 , สระแก้ว 7 , ผกก. , หน.สภ. , กก.สส.ฯ , ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภ.จว.สระแก้ว ,และฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ร่วมประชุมบริหารประจำเดือน ของ ภ.จว.สระแก้ว และมอบรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว20140729-220053-79253925.jpg
เวลา 13.30 น.
พร้อม คณะ กต.ตร.จังหวัดสระแก้ว , สระแก้ว 3 , สระแก้ว 5 , สระแก้ว 7 , กก.สส.ฯ , ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภ.จว.สระแก้ว ,และฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ร่วมประชุม กต.ตร.จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

20140729-220152-79312968.jpg

20140729-220152-79312832.jpg

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD