28 กรกฎาคม 2557

20140728-214140-78100444.jpg
เวลา 07.00 น.
พร้อม ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สระแก้ว , ข้าราชการทหาร , ข้าราชการพลเรือน ,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ บริเวณลานหน้า ศาลากลาง จว.สระแก้ว
20140728-214242-78162397.jpg

20140728-214242-78162249.jpg

เวลา 09.00 น.
พร้อม หน.หน่วยงานราชการใน จว.สระแก้ว , ข้าราชการตำรวจ , ทหาร ,และพลเรือน ร่วมพิธีประกาศราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 62 พรรษา ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

20140728-214414-78254674.jpg

20140728-214414-78254819.jpg
10.45 น.
เป็นผู้แทน มอบสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา แก่ผู้ป่วย ใน รพ.สมเด็จพระยุพราช

20140728-214535-78335592.jpg

20140728-214535-78335445.jpg

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD