23 กรกฎาคม 2557

20140723-224246-81766541.jpg

เวลา 08.30 น.
พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 7 , รรท.ผกก.กก.สส.ฯ , ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ,และเวร ศปก.191 ร่วมประชุมทางไกล (video Conference) กับ ศปก.ภ.2 ประจำวัน เพื่อติดตาม กำชับ สั่งการ นโยบายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

20140723-224400-81840443.jpg

เวลา 13.30 น.
พร้อม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมสหกรณ์ประจำเดือน ครั้งที่ 9/2557 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

20140723-224601-81961303.jpg

เวลา 16.15 น.
พร้อม ผวจ.สระแก้ว , หน.ส่วนราชการ ,และข้าราชการ ใน จว.สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดคืนความสุขให้ชาวนา รณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

20140723-224958-82198233.jpg

20140723-225054-82254184.jpg

เวลา 18.00 น.
พร้อม ผวจ.สระแก้ว , หน.ส่วนราชการ ,และข้าราชการทหาร ตำรวจ ,และพลเรือน ใน จว.สระแก้ว
ร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้กับคนในชาติ ณ บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

20140723-225222-82342822.jpg

20140723-225222-82342672.jpg

20140723-225222-82342519.jpg

20140723-225222-82342977.jpg

20140723-232556-84356745.jpg

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์