21 กรกฎาคม 2557

20140721-144926-53366473.jpg
เวลา 09.00 น.
พร้อม สระแก้ว 5 ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ หน่วยงานที่มีผลปฏิบัติดีเด่น เรื่อง แผนยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน ในห้วง 1 เดือน ( 18 มิ.ย.57 – 18 ก.ค.57)โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ จตช. / ผอ.ศปทส.ตร. เดินทางมาเป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่ หน่วยงานที่มีผลปฏิบัติดีเด่นโดยมี รรท.ผบช.ภ.2 พร้อม ผู้บังคับบัญชา ภ.2 , ผบก. , รอง ผบก. , หน.สภ. ,และขรก.ตร. ในสังกัด ภ.2 เข้าร่วมพิธี ที่ ห้องประชุม ศฝร.ภ.2

20140722-192948-70188095.jpg

เวลา 19.00 น.
พร้อม หน.ส่วนราชการ , จทบ.ส.ก. , กกล.บูรพา ,และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับประทานอาหารและร่วมซ้อมร้องเพลงคืนความสุขให้กับประชาชน ณ จทบ.ส.ก.

20140722-193106-70266656.jpg

20140722-193106-70266806.jpg

20140722-193106-70266506.jpg

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD