18 กรกฎาคม 2557

20140718-220654-79614433.jpg

เวลา 08.30 น.
พร้อม สระแก้ว 5 , รรท.ผกก.กก.สส.ฯ , ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ,และเวร ศปก.191 ร่วมประชุมทางไกล (video Conference) กับ ศปก.ภ.2 ประจำวัน เพื่อติดตาม กำชับ สั่งการ นโยบายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

20140718-220758-79678811.jpg

เวลา 10.30 น.
พร้อม ผวจ.สระแก้ว , หน.ส่วนราชการ ,และสื่อมวลชน ร่วมงานครบรอบ 21ปี สวท.สระแก้วและพิธีเปิดศูนย์ปรองดองฯ เครือข่าย สวท.สระแก้ว ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จว.สระแก้ว

20140718-220923-79763618.jpg

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD