8 กรกฏาคม 2557

วันที่ 8 ก.ค. 57 เวลา 8.30

พร้อม สระแก้ว 3 , รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฯ , ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ,และเวร ศปก.191  ร่วมประชุมทางไกล (video Conference) กับ ศปก.ภ.2 ประจำวัน เพื่อติดตาม กำชับ สั่งการ นโยบายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD