10 กรกฏาคม 2557

10 ก.ค.รับนโยบายยาเสพติด

09.00 น. ประชุมรับมอบนโยบาย เรื่องยาเสพติด จาก พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผบ.ทบ. ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต

10 ก.ค.รับนโยบายยาเสพติด

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD