7 กรกฏาคม 2557

วันที่ 7 ก.ค. 57 เวลา 8.30

 

 

เวลา 08.30 น. พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 7 , ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ,และเวร ศปก.191 ร่วมประชุมทางไกล(video Conference) กับ ศปก.ภ.2 ประจำวัน เพื่อติดตาม กำชับ สั่งการ นโยบายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

วันที่ 7 ก.ค. 57 เวลา 13.30-2 วันที่ 7 ก.ค. 57 เวลา 13.30-1

เวลา 13.30 น. พร้อมกับ โคกสูง1 ออกตรวจแนวตะเข็บชายแดน บริเวณถนนศรีเพ็ญ ช่องทางการเข้า-ออกไทย กัมพูชา เขตบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

 

 

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD