4 มิถุนายน 2557 สลายสีเสื้อ-สมานฉันท์

4มิ.ย.สลายสีเสื้อ

4มิ.ย.สลายสีเสื้อ-2

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์