4 มิถุนายน 2557 – จับอาวุธสงคราม

4มิ.ย.บังตุ้ม

4มิ.ย.บังตุ้ม-2

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์