4 กรกฏาคม 2557

วันที่ 4 ก.ค. 57 เวลา 10.30-1

เวลา 10.30 น.

พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธานีวัฒน์ เตียงพิทักษ์ รองผบก. ฯ , ผกก.สภ.อรัญประเทศ , รอง ผจว.สระแก้ว , ผบ.จทบ.ส.ก. , รอง ผบ.กกล.บูรพา , ข้าราชการตำรวจ – ทหาร , ข้าราชการพลเรือน ,และประชาชนในพื้นที่ อ.อรัญประเทศร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557 จว.สระแก้ว และร่วมกิจกรรม ” คืนความสุขให้คนในชาติ ” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

วันที่ 4 ก.ค. 57 เวลา 10.30-2

13.30 น. พร้อม พ.ต.อ.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ รองผบก. ฯ , รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว , รรท.ผกก.สส.ภ.จว.สระแก้ว , กก.สส.ฯ,และฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) กับ ศปก.ภ.2 เรื่องโครงการบ้านสีขาวตำรวจภูธรภาค 2  ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

วันที่ 4 ก.ค. 57 เวลา 13.30

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์