20 มิถุนายน 2557 – จับแก๊งลักรถ คลองลึก

20 มิ.ย.ลักรถคลองลึก

20 มิ.ย.ลักรถคลองลึก-2

20 มิ.ย.ลักรถคลองลึก-3

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD