11 มิถุนายน 2557 -ปล่อยกู้นอกระบบ

 

 

 

 

 

11 มิ.ย. 57 เวลา 11.4511 มิ.ย. ปล่อยกู้นอกระบบ

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD