ร่วมงาน 72 ปี วันคล้ายวันเกิด พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี

วันที่ 3 ก.ค. 57 เวลา 19.00

19.30 น. เดินทางมาร่วมงานวันเกิด พล.ต.อ.สมชาย วานิชเสนี ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น3 รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD