ภารกิจเดือนมิถุนายน 2557

1 มิ.ย.57 เวลา 09.00 น.

พร้อม สระแก้ว 7 , เมือง 1 , กก.สส.ฯ , ฝอ.ภ.จว.ฯ ,และเวร ศปก.ฯ ร่วมประชุมผ่านวีดีโอทางไกล (VCR) กับ ศปก.ภ.2 และศปก.สภ.ฯ เรื่องกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแนวทาง ของ คสช. ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

1มิ.ย.57-1

13.00 น.

ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ จุดตรวจบ้านแก้ง สภ.เขาสิงโต พบ ร.ต.ต.สินธุ์ บุญศิริรอง สวป.สภ.เขาสิงโต อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร พร้อมรายงานเหตุการณ์ปกติ จึงกำชับเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคง และประกาศ – คำสั่ง ของ คสช. โดยเคร่งครัด

1มิ.ย.57-3 1มิ.ย.57-2

 

2 มิ.ย. 57 เวลา 10.00 น.

พร้อม สระแก้ว 7 , กก.สส.ฯ , ฝอ.ภ.จว.ฯ , เวร ศปก.ฯ ,และ เวร 191 ร่วมประชุม ศปก.ประจำวัน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ภ.จว.ฯ และชี้แจง แนะนำ การปฏิบัติ ของ ฝอ.ฯ เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

18.00 น.

สระแก้ว 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่9 พร้อม ผู้ว่าฯ โดยท่านวิทยา เทียนทอง เป็นประธาน ณ สนามฟุตบอล อบจ.สระแก้ว

2 มิ.ย.57-1 DSCN3216

3 มิ.ย. 57 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.ฐณพล มณีภาค รอง ผบช.ภ.2 ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.สระแก้ว ประจำเดือน ครั้งที่6/2557 โดยมี พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อม รอง ผบก.ฯ , ผกก.ฯ , สวญ.ฯ ,รอง ผกก.ฯ , สว.ฯ , กก.สส.ฯ ,และฝอ.ภ.จว.ฯ ในสังกัด ภ.จว.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

3 มิ.ย.57-1

เวลา 09.15 น.

ได้เรียนเชิญ พ.อ.ชวการ คมคาย เสธฯ.จทบ.ส.ก.พร้อม อัยการศาลทหารบกจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมชี้แจง ประกาศ – คำสั่ง และข้อกฎหมาย ของ คสชเพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ระหว่างข้าราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สระแก้ว ตั้งแต่ระดับ สว. – รอง ผบก.ฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

3 มิ.ย.57-2

เวลา 10.00 น.

พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 5 , สระแก้ว 7 , หน.สภ.ฯ , รอง ผกก.ฯ , สว.ฯ , กก.สส.ฯ ,ฝอ.ภ.จว.ฯ,และหน่วยตำรวจสนับสนุน ในพื้นที่ จว.สระแก้ว ร่วมประชุมบริหารประจำเดือน ครั้งที่ 6/2557เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมา มอบรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำเดือน และมอบเงินรางวัลผลการจับกุมอาวุธปืน ให้แก่ สภ.ฯ ที่ได้รับรางวัล ชี้แจงนโยบายการทำงานที่ รรท.ผบช.ภ.2 เน้นย้ำมา แนะนำแนวทางการทำงานร่วมกับ จทบ.ส.ก. และทิศทางการทำงานในห้วง เดือนข้างหน้า ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

3 มิ.ย.57-3 3 มิ.ย.57-4 3 มิ.ย.57-4

 

14.00 น.

ร่วมประชุมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เรื่องที่ทางมูลนิธิฯ ได้ประสานขอข้อมูลสถิติเด็กและหญิงที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ของ จว. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – 2557 โดยทางภ.จว.สระแก้ว ได้รวบรวมข้อมูลสถิติให้เป็นการเรียบร้อย จึงได้หารือในข้อร่วมมือต่างๆ ที่จะได้ประสานในการทำงาน เพื่อเป็นไปตามแนวทางโครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมภ.จว.สระแก้ว

3 มิ.ย.57-5

 

4 มิ.ย. 57 เวลา 08.00 น.

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อม พล.ต.สุริยา ปาวรีย์ ผบ.จทบ.ส.ก. ,รอง ผบ.กกล.บูรพา , ผู้ว่าฯ , แกนนำมวลชนทุกกลุ่มในพื้นที่ จว.สระแก้ว ,และสื่อมวลชน ร่วมประชุมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ จว.สระแก้ว โดยได้เชิญแกนนำมวลชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ที่มีความขัดแย้งทางความคิด ในพื้นที่ จว.สระแก้ว พบปะหารือ ทำความเข้าใจกัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศให้เจริญ ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน ณ ห้องกาแฟ จทบ.ส.ก.

4 มิ.ย.57-1 4 มิ.ย.57-2 4 มิ.ย.57-3 4 มิ.ย.57-4

 

เวลา 10.00 น.

พร้อม รอง ผบ.กกล.บูรพา , สระแก้ว 7 , วัฒนา 1 , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วัฒนานคร ,กก.สส.ฯ ,และเจ้าหน้าที่ทหาร กกล.บูรพา นำกำลังร่วมปิดล้อม ตรวจค้น บ้านผู้ต้องสงสัย คดีมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง ณ บ้านพักผู้ต้องสงสัย ในเขตพื้นที่ สภ.วัฒนานคร

บังตุ้ม-4มิ.ย.57-1

บังตุ้ม-4มิ.ย.57-2บังตุ้ม-4มิ.ย.57-3บังตุ้ม-4มิ.ย.57-4

บังตุ้ม-4มิ.ย.57-5

บังตุ้ม-4มิ.ย.57-6

บังตุ้ม-4มิ.ย.57-7 บังตุ้ม-4มิ.ย.57-8

 

เวลา 13.30 น.

พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 6 ,และเวรฯ ศปก.ภ.จว.ฯ ร่วมประชุมทางไกล ( Video conference ) กับ ศปก.ภ.2 โดย พล.ต.ต.สัญชัย ไชยอำพร รอง ผบช.ภ.2 เป็นประธาน เพื่อชี้แจง แนะแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ปรองดอง ประจำจังหวัด ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

ศปก-4มิ.ย.57-1

เวลา 16.30 น.

เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ” สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่นที่ 133 และเจ้าหน้าที่จำนวน184 นาย ณ ห้องประชุมศรีอรัญ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว

รร.สว.-4มิ.ย.57-7 รร.สว.-4มิ.ย.57-6 รร.สว.-4มิ.ย.57-5 รร.สว.-4มิ.ย.57-4 รร.สว.-4มิ.ย.57-3 รร.สว.-4มิ.ย.57-2 รร.สว.-4มิ.ย.57-1

รร.สว.-4มิ.ย.57-8

เวลา 19.00 น.

ร่วมงานกอล์ฟการกุศลตำรวจภูธร จว.สระแก้ว เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงศปก.ภ.จว.สระแก้ว ณ สนามกอล์ฟกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ

5 มิ.ย. 57 เวลา 10.00 น.

พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 6 , ฝอ.ภ.จว.ฯ ,และเวร ศปก.ภ.จว.ฯ ร่วมประชุม ศปก.ประจำวัน เพื่อติดตามผลข้อกำชับ สั่งการ ของผู้บังคับบัญชา และติดตามคดีสำคัญ ณ ห้องประชุมศปก.ภ.จว.สระแก้ว

5 มิ.ย.57-1

เวลา 10.30 น.

พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 6 , รอง ผกก.ป. ทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว.สระแก้ว ,และฝอ.ภ.จว.ฯ ร่วมประชุมชี้แจง แนะนำแนวทางการจัดตั้งชุดปฏิบัติการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป(ชป.ปป.) ทั้งของ ภ.จว.ฯและ สภ.ฯ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

5 มิ.ย.57-2

6 มิ.ย. 57 เวลา 11.30 น.

มาตรวจจุดตรวจบ้านแก้ง สภ.เขาสิงโต พบ ร.ต.ต.สิทธุ์ บุญศิริ รอง สว.ป.สภ.เขาสิงโต พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ พร้อมกำขับเรื่องการตั้งจุดตรวจ การตรวจค้นให้ใช้ยุทธวิธีในการตรวจ เน้นการตรวจค้นอาวุธปืน อาวุธสงคราม ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายโดยเคร่งครัด

3 มิ.ย. 57 เวลา -1 6 มิ.ย. 57 เวลา 11.30-2

เวลา 15.30 น.

พร้อม กก.สส.ฯ ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ภ.2 ในห้วงวันที่ 2-6 มิ.ย.57 โดย พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 เป็นประธาน พร้อม รอง ผบช.ฯ , ผบก.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสังกัด ภ.2 โดยเน้น อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด ยาเสพติด และหมายจับคดีค้างเก่า เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน ระงับและป้องกันเหตุร้าย เหตุแทรกซ้อน ณ ห้องประชุม ภ.2

6 มิ.ย. 57 เวลา 15.30-1 6 มิ.ย. 57 เวลา 15.30-2

10 มิ.ย. 57 เวลา 08.30 น.

พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 5 , สระแก้ว 7 , กก.สส.ฯ ,และฝอ.ภ.จว.ฯ ร่วมประชุมทางไกลผ่าน video conference กับ ศปก.ภ.2 และศปก.สภ.ฯ ณ ห้องประชุม ภ.จว.สระแก้ว

เวลา 10.00 น.

พร้อม ผบ.จทบ.ส.ก. , กก.สส.ฯ , กกล.บรูพา , เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ,และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม สรุปผลการปฏิบัติ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา หลังจากที่มีการบังคับใช้ประกาศ-คำสั่ง ของคสช. และแผนการปฏิบัติในอนาคต ต่อไป 1.ด้านการข่าว 2.ด้านยุทธการ 3.ด้านกิจการพลเรือน ณ ห้องประชุม บก.จทบ.ส.ก.

10 มิ.ย. 57 เวลา10.00

เวลา 14.00 น.

พร้อม สระแก้ว 5 , สระแก้ว 7 , กก.สส.ฯ ,และเวร ศปก.ภ.จว.สระแก้ว ร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับ ศปก.ตร. เรื่อง มาตรการป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 โดย พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานประชุม ณ ห้องประขุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

10 มิ.ย. 57 เวลา14.00

11 มิ.ย. 57  เวลา 11.45 น.

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. พร้อม พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 ,พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว , ผบ.จทบ.ส.ก. , รอง ผบ.กกล.บูรพา , ผวจ.สระแก้ว พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบในเขตพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก พร้อมจับกุมผู้ต้อง 7 คนพร้อมของกลาง ณ ศาลากลาง ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

11 มิ.ย. 57 เวลา 11.45

เวลา 12.15 น.

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. พร้อม พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.สระแก้ว ตรวจเยี่ยม ภ.จว.สระแก้ว และร่วมประชุมมอบนโยบายการทำงาน แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สระแก้ว โดย พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว , รอง ผบก.ฯ ,หน.สภ.ฯ , กก.สส.ฯ ,และฝอ.ภ.จว.สระแก้ว อยู่ให้การต้อนรับ ผ่าน Video Conference กับ ทุก สภ. ในสังกัด ภ.จว.สระแก้ว ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

11 มิ.ย. 57 เวลา 12.15

13 มิ.ย. 57 เวลา 08.30 น.

พร้อม สระแก้ว 7 , กก.สส.ฯ , ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว , สว.จร.สภ.เมืองฯ , เวร ศปก.ฯ ,และเวร 191 ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับ ศปก.ภ.2 เพื่อกำชับ สั่งการ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

13 มิ.ย. 57 เวลา 8.30

เวลา 16.30 น.

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาความร่วมมือการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสร้างความสมานฉันท์ โดย กต.ตร.กทม. และข้าราชการตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

14 มิ.ย.57 เวลา 13.00 น.

มาเป็นพิธีกรดำเนินรายการ โครงการสัมมนาความร่วมมือการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการสร้างความสมานฉันท์ โดยพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. โดยมีข้าราชการตำรวจ ใน บช.น. ร่วมกับ กต.ตร.กทม. และกต.ตร.จากทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องเพลนารี 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

14 มิ.ย. 57 เวลา 13.00-3 14 มิ.ย. 57 เวลา 13.00-2 14 มิ.ย. 57 เวลา 13.00-1

15 มิ.ย.57 เวลา 16.00 น.

มาเป็นประธานในพิธีประชุมเพลิง คุณแม่จินตนา ศรีตระกร อายุ 80 ปี ณ ศาลาดำรงค์ชัย วัดศรีเอี่ยม

15 มิ.ย. 57 เวลา 16.00

 

16 มิ.ย.57 เวลา 13.30 น.

ตรวจเยี่ยม สภ.อรัญประเทศ พบร้อยเวรฯ พร้อมพวกอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ โดยพร้อมกับ อรัญ 1 ร่วมพบปะ พูดคุยกับ นายนวล สินิด รองกงสุลใหญ่กัมพูชาฯ เกี่ยวกับปัญหาแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับประเทศ เพื่อทำความเข้าใจ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ สภ.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

16 มิ.ย. 57 เวลา 13.30

เวลา 14.00 น.

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว , รองกงสุลใหญ่กัมพูชา , จทบ.ส.ก. , ข้าราชการทหาร-ตำรวจ จว.สระแก้ว , ข้าราชการพลเรือน ,และชาวอำเภออรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมปันน้ำใจ ให้ชาวกัมพูชา ที่เดินทางกลับประเทศ โดยผ่านทาง อ.อรัญประเทศฯ โดยได้ชี้แจง และทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวกัมพูชา มีการแจกอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อพี่น้องชาวกัมพูชา ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ และจะเดินทางกลับประเทศกัมพูชา ผ่านทาง อ.อรัญประเทศ พร้อมทั้งชี้แจงกับสื่อมวลชน ทั้งไทย และต่างประเทศให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาในขณะนี้ ณ ลานสยามมินทร์ หน้าสภ.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

16 มิ.ย. 57 เวลา 14.00-2

เวลา 19.30 น.

เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ พันเอกสุรพร ไชยเรศ พร้อมด้วยคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สระแก้ว วัดใหม่ไกรทอง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

16 มิ.ย. 57 เวลา 19.30

17 มิ.ย.57 เวลา 08.30 น.

พร้อม สระแก้ว 7 , กก.สส.ฯ ,และฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ร่วมประชุมบริหารภาค 2 ผ่านVideo Conference ซึ่ง หน.สภ.ฯ แต่ละ สภ. ในสังกัด ภ.จว.สระแก้ว ร่วมประชุมด้วย ณ ที่ตั้ง ผ่านทาง VCRโดย พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

17 มิ.ย. 57 เวลา 8.30

 

 18 มิ.ย.57 เวลา 08.30 น.

พร้อม สระแก้ว 5 , สระแก้ว 7 , ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ,และเวร ศปก.191 ร่วมประชุมทางไกล (video Conference) กับ ศปก.ภ.2 ประจำวัน เพื่อติดตาม กำชับ สั่งการ นโยบายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

18 มิ.ย. 57 เวลา 8.30

 

  เวลา 13.45 น.

พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 พร้อม พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ได้ร่วมแถลงข่าวการส่งมอบชายชาวกัมพูชาที่ลักพาตัวเด็กหญิงชาวกัมพูชา พร้อมส่งมอบเด็กหญิงชาวกัมพูชาที่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย กลับสู่ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วย พ.ต.อ.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว /รรท.ผกก.สภ.คลองลึก , พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด ผกก.ตม.สระแก้ว , รอง ผบ จทบ.ส.ก. ,รอง ผบ.กกล.บูรพา , รอง หน.สปก.สน.ปทก.ศปก.ทภ.1 ,และ ผบ.ทพ.12 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเทศกัมพูชาประกอบด้วย กงสุลใหญ่ประเทศกัมพูชา ประจำ อ.อรัญประเทศ , หน.สน.ปกท.กพช. , รอง หน.ด่าน ตม.กัมพูชา ณ สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว

18 มิ.ย. 57 เวลา 13.45

 

เวลา 14.30 น.

พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 พร้อม พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ,รอง ผบก.ฯ , ข้าราชการตำรวจ ทหาร ใน จว.สระแก้ว , ข้าราชการพลเรือน ,และชาว อ.อรัญประเทศเดินทางมาพบปะ พูดคุย ชี้แจง ทำความเข้าใจ และให้กำลังใจกับพี่น้องชาวกัมพูชา มีการแจกอาหารเครื่องดื่ม เพื่อพี่น้องชาวกัมพูชา ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ และจะเดินทางกลับประเทศกัมพูชา ผ่านทางอ.อรัญประเทศ โดยมี พ.ต.อ.สุบิน บุญเล็ก ผกก.สภ.อรัญประเทศ พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.อรัญประเทศอยู่ให้การต้อนรับ ณ บริเวณ ลานพระสยามมินทร์ หน้า สภ.อรัญประเทศ

18 มิ.ย. 57 เวลา 14.30

 

เวลา 15.00 น.

พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.อรัญประเทศ พร้อมสักการะพระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.อรัญประเทศ บริเวณหน้า สภ.ฯ จึงพร้อมด้วยพล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ,และ พ.ต.อ.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ร่วมตรวจเยี่ยม ประชุมชี้แจง มอบนโยบายการทำงาน โดยมี พ.ต.อ.สุบิน บุญเล็ก ผกก.สภ.อรัญประเทศ พร้อม ข้าราชการตำรวจสภ.อรัญประเทศ อยู่ให้การต้อนรับ และรับฟังการประชุมชี้แจง มอบนโยบายการทำงาน จากท่าน รรท.ผบช.ภ.2 ณ สภ.อรัญประเทศ

18 มิ.ย. 57 เวลา 15.00

 

 

เวลา 15.30 น.

พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.คลองลึกโดยมีพล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว และ พ.ต.อ.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้วรรท.ผกก.สภ.คลองลึก พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.คลองลึกอยู่ให้การต้อนรับ และรับฟังการประชุมชี้แจง มอบนโยบายการทำงาน จากท่าน รรท.ผบช.ภ.2 ณ สภ.คลองลึก เสร็จแล้วจึงออกตรวจพื้นที่ต่อไป

18 มิ.ย. 57 เวลา 15.30-1 18 มิ.ย. 57 เวลา 15.30-2

เวลา 16.30 น.

พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.วัฒนานคร โดยมีพล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว , พ.ต.อ.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว,และ พ.ต.อ.คงชาติ ทรงสุภาพ ผกก.สภ.วัฒนานคร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.วัฒนานคร อยู่ให้การต้อนรับ

18 มิ.ย. 57 เวลา 16.30

เวลา 17.30 น.

พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 เดินทางมาร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว โดย พ.ต.อ.พิษณุ เพ็งเดือน ผกก.สภ.วังน้ำเย็น เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมี พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อม พ.ต.อ.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว , ผกก.สภ.วังสมบูรณ์ , สภ.คลองหาด , สภ.เขาฉกรรจ์ ,และ สภ.เมืองสระแก้ว , ข้าราชการตำรวจทหาร และพลเรือน ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และรับฟังโอวาทจากท่าน รรท.ผบช.ภ.2ณ สนามหน้าเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

18 มิ.ย. 57 เวลา 17.30-1 18 มิ.ย. 57 เวลา 17.30-2

19 มิ.ย.57 เวลา 08.30 น.

พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 5 , สระแก้ว 7 , กก.สสฯ , ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ,และ เวรศปก.191 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) กับ ศปก.ภ.2 ประจำวัน ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

19 มิ.ย. 57 เวลา 8.30

 

เวลา 09.00 น.

สระแก้ว 1 ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสระแก้ว (ศปป.)โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเพื่อประชุมปรึกษาหารือในแนวทางปฏิบัติ กำหนดกรอบการทำงานโดยมี ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจ ที่เป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

19 มิ.ย. 57 เวลา 9.00

เวลา 15.30 น.

เดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันเอกสุรพร ไชยเรศ พร้อมด้วยคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สระแก้ววัดใหม่ไกรทอง อ.อรัญประเทศจ.สระแก้ว

19 มิ.ย. 57 เวลา 15.30

20 มิ.ย.57 เวลา 08.30 น.

พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 7 , กก.สสฯ , ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ,และ เวร ศปก.191 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) กับ ศปก.ภ.2 ประจำวัน ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

20 มิ.ย. 57 เวลา 8.30

เวลา 14.30 น.

พร้อม สระแก้ว 7 (รรท.ผกก.สภ.คลองลึก), กก.สส.ฯ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองลึก ,และสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวจับกุม แก๊งค์ลักรถ จยย. พร้อมของกลาง ในพื้นที่ สภ.คลองลึก และ จว.สระแก้วพฤติการณ์คือ ผู้ต้องหาจะเดินสังเกตหารถ จยย.ที่เจ้าของรถลืมเสียบกุญแจคาไว้ที่รถ เนื่องจากง่ายต่อการลักขโมย ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในหลายพื้นที่ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

20 มิ.ย. 57 เวลา 14.30-1 20 มิ.ย. 57 เวลา 14.30-2

21 มิ.ย.57 เวลา 10.30 น.

พร้อม สระแก้ว 7 , กก.สส.ฯ , ฝอ.ภ.จว.ฯ ,และเวร 191 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) กับ ศปก.ภ.2 และ ศปก.สภ. ประจำวัน ณ ห้อง ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

21 มิ.ย. 57 เวลา 10.30

 

เวลา 14.45 น.

มาตรวจเยี่ยม สภ.บ้านทัพไทย พบ ร้อยเวรฯ พร้อมพวก อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงาน

เหตุการณ์ปกติ ได้กำชับ 1. เรื่องการแต่งกายขณะปฏิบัติหน้าที่ สามารถผ่อนคลายได้ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป 2. เรื่องการเร่งรัด ทำเรื่องรื้อถอนอาคารเก่าที่ทรุดโทรมไม่ได้ใช้งาน 3. เรื่องความสะอาด ของ สภ. ห้องควบคุม และบริเวณโดยรอบ 4. เรื่องการจัดเก็บรถของกลาง ให้แยกประเภทให้เรียบร้อย

21 มิ.ย. 57 เวลา 14.45-1 21 มิ.ย. 57 เวลา 14.45-2

เวลา 15.30 น.

มาตรวจเยี่ยม จุดตรวจบ้านโคกเพร็ก สภ.บ้านทัพไทย พบ ด.ต.มิถุนา จันที รอง ผบ.หมู่(ป) สภ.บ้านทัพไทย พร้อมพวก อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ

21 มิ.ย. 57 เวลา 15.30-1 21 มิ.ย. 57 เวลา 15.30-2 เวลา 16.30 น.

มาตรวจเยี่ยม สภ.โคกสูง พบ ร้อยเวรฯ พร้อมพวก อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้ให้ร้อยเวรฯ พาเดินตรวจดู ภายใน สภ.ฯ และรอบๆ สภ.ฯ

21 มิ.ย. 57 เวลา 16.30-1 21 มิ.ย. 57 เวลา 16.30-2

 

23 มิ.ย.57 เวลา 14.00 น.

เดินทางมาให้ข้อเท็จจริง กรณีขอคืนพื้นที่แยกผ่านฟ้า เมื่อวันที่ 18 ก.พ.57 ต่อคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7 สง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

24 มิ.ย.57 เวลา 08.30 น.

พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 5 , สระแก้ว 6 ,และสระแก้ว 7 , ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ,และเวรศปก.191 ร่วมประชุมทางไกล (video Conference) กับ ศปก.ภ.2 ประจำวัน เพื่อติดตาม กำชับ สั่งการนโยบายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

24 มิ.ย. 57 เวลา 8.30

เวลา 11.00 น.

พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 5 , สระแก้ว 6 , สระแก้ว 7 , ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว ,ฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองสระแก้ว , กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว ,และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ร่วมจับกุมร่วมแถลงข่าวการจับกุมแก๊งค์ลักรถ จยย. ในพื้นที่ อ.เมืองสระแก้ว จว.สระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงได้ผู้ต้องหา 4 คน พร้อมของกลางรถ จยย.ที่ลัก และของกลางอื่นๆณ บริเวณด้านหน้า ภ.จว.สระแก้ว

24 มิ.ย. 57 เวลา 11.00-1 24 มิ.ย. 57 เวลา 11.00-2

เวลา 13.30 น.

พร้อม สระแก้ว 7 , ผบ.จทบ.ส.ก. , กก.ตชด.12 , กอ.รมน. , ข้าราชการตำรวจ ทหาร ,และข้าราชการพลเรือนส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์แรงงานต่างด้าว และการใช้แรงงาน ณ ห้องประชุม บก.จทบ.ส.ก.

24 มิ.ย. 57 เวลา 13.30

25 มิ.ย.57 เวลา 07.30 น.

เดินทางมาร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือน กับหน่วยงานราชการใน จว.สระแก้ว เพื่อพบปะหารือ พูดคุยกันโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และหอการค้าจังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพจัดงานประจำเดือนนี้ ณ ห้องชลตะวัน โรงแรมตะวันแมนชั่น

25 มิ.ย. 57 เวลา 7.30

เวลา 14.00 น.

พร้อม สระแก้ว 3 , สระแก้ว 5 , สระแก้ว 6 , สระแก้ว 7 , หน.สภ.ฯ, ฝอ.ภ.จว.ฯ ,และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สระแก้ว ร่วมประชุม กับ หน.สภ. ที่ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว และศปก.สภ. ต่างๆในสังกัด ผ่านทาง VideoConference ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

25 มิ.ย. 57 เวลา 14.00

 

26 มิ.ย.57 เวลา 08.30 น.

พร้อม สระแก้ว 5 , กก.สส.ฯ , ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ,และเวร ศปก.191 ร่วมประชุมทางไกล( Video Conference ) กับ ศปก.ภ.2 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

26 มิ.ย. 57 เวลา 8.30

เวลา 17.00 น.

พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม สภ.คลองลึก โดยมี พล.ต.ต.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ รอง ผบช.ภ.2 พร้อม พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว , พ.ต.อ.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว รรท.ผกก.สภ.คลองลึก พร้อมข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ รายงานเหตุการณ์ปกติจึงพร้อมกับ ผกก.สภ.อรัญประเทศ , ผกก.สภ.คลองน้ำใส , ผกก.สภ.คลองหาด , ผกก.สภ.ตาพระยา ,ผกก.สภ.โคกสูง , ผกก.สภ.บ้านทัพไทย , ผกก.ตม.สระแก้ว , กก.สส.ฯ ,และข้าราชการตำรวจ สภ.คลองลึก ร่วมประชุมความมั่นคงตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ภ.จว.สระแก้ว ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.คลองลึก

26 มิ.ย. 57 เวลา 17.00-1 26 มิ.ย. 57 เวลา 17.00-2

27 มิ.ย.57 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา บช.ภ.2 โดยมพล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อม ผบก.ภ.จว.ต่างๆในสังกัด ภ.2 ,ผบก.สส.ภ.2 , รอง ผบก. , ผกก. , รอง ผกก. ,และข้าราชการตำรวจทุกสายงานในสังกัด ภ.2 ร่วมพิธีเปิด และประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุม ภ.2

27 มิ.ย. 57 เวลา 9.00-1 27 มิ.ย. 57 เวลา 9.00-2

28 มิ.ย. 57 เวลา 14.00 น.

พร้อมวังน้ำเย็น 1 , ผกก.ตม.สระแก้ว , หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดสระแก้ว โดยพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานดังกล่าว ณ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จว.สระแก้ว

28 มิ.ย. 57 เวลา 14.00-1 28 มิ.ย. 57 เวลา 14.00-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD