ภารกิจเดือนพฤษภาคม 2557

10 พ.ค.57 เวลา 10.30 น.

ร่วมประชุม ศปก. ผ่านทาง VCR โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธาน เรื่อง เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสระแก้ว เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 9 พ.ค.57 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

10 พ.ค.57 เวลา 10.30

เวลา 16.30 น. 

พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อม พล.ต.ต.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ รอง ผบช.ภ.2 , พล.ต.ต.ยิ่งยศ

เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว , รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว , หน.สภ.ฯ ,และขรก.ตร. ในสังกัด ภ.จว.สระแก้ว

ร่วมพิธีรดน้ำศพ และสวดอภิธรรมศพ ด.ต.สิทธิโชค โพธิ์ดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระแก้ว ซึ่งเสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติหน้าที่  ศาลา 82 ปี วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

10 พ.ค.57 เวลา 16.30-1 10 พ.ค.57 เวลา 16.30-2

เวลา 19.00 น.

พล.ต.ต.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ รอง ผบช.ภ.2 , สระแก้ว 1 , สระแก้ว 2 , สระแก้ว 3 , หน.สภ.ฯ ,และขรก.ตร.

ในสังกัด ภ.จว.สระแก้ว ร่วมสวดอภิธรรมศพ ด.ต.สิทธิโชค โพธิ์ดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระแก้ว ซึ่งเสียชีวิต

จากการปฏิบัติหน้าที่  ศาลา 82 ปี วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

10 พ.ค.57 เวลา 19.00-1 10 พ.ค.57 เวลา 19.00-2

13 พ.ค.57 เวลา 11.00 น.

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสระแก้ว โดยมี สระแก้ว 1 , สระแก้ว 2 , สระแก้ว 3 , สระแก้ว 5 , ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว ,และข้าราชการตำรวจ ในสังกัด รอให้การต้อนรับบริเวณหน้า สภ.ฯ โดยท่าน พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้มอบ เสื้อเกราะ จำนวน 5 ตัว ให้กับข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณหน้า สภ.ฯ ได้ฟัง ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว บรรยายสรุป กรณี พ.ต.ท.สิทธิโชค โพธิ์ดี (ดาบเฮง) เสียชีวิต เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว พ.ต.ท.สิทธิโชคฯ (ดาบเฮง) เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวดาบเฮง

13  เม.ย.57-รองพงศพัฒน์-1 13  เม.ย.57-รองพงศพัฒน์-2

13 พ.ค. 57 เวลา 11.00-1 13 พ.ค. 57 เวลา 11.00-2.JPG

เวลา 15.30 น.

พร้อม กก.สส.ฯ , ชุดเฉพาะกิจ ภ.จว.ฯ , สภ.ปางสีดา ,และหน่วยงานบูรณาการฯ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจับกุม นางจิ๋ม สุขสวัสดิ์ อายุ 55 ปี เจ้าของบ้านเลขที่ 3 ม.5 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมด้วยของกลางเป็นไม้พะยูง ที่ซุกซ่อนไว้ในโรงเก็บของหลังบ้าน ณ บ้านเลขที่ 3 ม.5 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว

13 พ.ค. 57 เวลา 15.30-1.JPG 13 พ.ค. 57 เวลา 15.30-2.JPG.JPG

 

14 พ.ค. 57เวลา 07.30 น.

งาน “สภากาแฟประจำเดือนพฤษภาคม” ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นเจ้าภาพ

14 พ.ค. 57 เวลา 7.30

เวลา 09.00 น.

ประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว หัวข้อเรื่องแผนปฏิบัติงาน การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

14 พ.ค. 57 เวลา 9.00

เวลา 19.00 น.

พล.ต.ต.ธเนตร์ พิณเมืองงาม รอง ผบช.ภ.2 เดินทางมาเป็นประธานในพิธี มอบเงินช่วยเหลือแก่

ครอบครัว พ.ต.ท.สิทธิโชค โพธิ์ดี (ดาบเฮง) และร่วมสวดอภิธรรมศพ พ.ต.ท.สิทธิโชคฯ (ดาบเฮง) พร้อมด้วย

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว, คณะเจ้าภาพ , รอง ผบก.ฯ , หน.สภ.ฯ , ข้าราชการตำรวจ ,

และประชาชน ณ ศาลา 82 ปี วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

14 พ.ค. 57 เวลา 19.00-2 14 พ.ค. 57 เวลา 19.00-1

 

15 พ.ค.57 เวลา 09.00 น.

ตรวจสอบความพร้อมกำลังพล คฝ. สิ่งอุปกรณ์ประจำกาย ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติให้โอวาท และให้กำลังใจ กคฝ.1 ภ.จว.สระแก้ว ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ กทม. สนับสนุน ศอ.รส.  ณ บริเวณ ลานหน้า ภ.จว.สระแก้ว

15 พ.ค. 57 เวลา 9.30-1 15 พ.ค. 57 เวลา 9.30-2

เวลา 19.30 น.

รับ กคฝ.2 สระแก้ว ซึ่งเดินทางกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ กทม.ฯ โดย สระแก้ว 7 เป็นผู้ควบคุมมา ซึ่งขวัญกำลังใจของ ชุด คฝ. ดีเยี่ยม กลับมาโดยปลอดภัยทุกนาย ณ ลานหน้า ภ.จว.สระแก้ว

15 พ.ค. 57 เวลา 19.30-1 15 พ.ค. 57 เวลา 19.45 15 พ.ค. 57 เวลา 19.30-2

เวลา 19.45 น.

ได้นำกำลังชุด กคฝ.2 และข้าราชการตำรวจ มาร่วมงานศพ พ.ต.ท.สิทธิโชค โพธิ์ดี (ดาบเฮง) และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว ณ ศาลา 82 ปี วัดสระแก้ว

16 พ.ค.57 เวลา 14.00 น.

คัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารยุคใหม่ ตร. RTP NewGeneration Executive Program (RTP – New Gen Exec) โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

17 พ.ค.57 เวลา 15.30 น.

 

พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ.2 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว พ.ต.ท.สิทธิโชค โพธิ์ดี (ดาบเฮง) ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อม พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว , พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ ผบก.ภ.จว.ระยอง , รอง ผบก.ฯ ,ข้าราชการทหาร – ตำรวจ , ข้าราชการพลเรือน ,และประชาชนทั่วไป ณ  วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว17 พ.ค. 57 เวลา 15.30-1 17 พ.ค. 57 เวลา 15.30-217 พ.ค.57-1 17 พ.ค.57-2

ระหว่าง 19-22 พ.ค.57

สัมมนาผู้นำ ระดับ ผบก.-ผบช. ณ โรงแรมกรีนนารี เขาใหญ่

วันที่ 22 พ.ค.57

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล

23 พ.ค. 57 เวลา 11.20 น.

พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ.2 ตรวจเยี่ยม สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว โดยมี พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อม รอง ผบก.ฯ , หน.สภ.ฯ ,และข้าราชการตำรวจ สภ.คลองลึก อยู่ให้การต้อนรับ ได้มี พ.ต.อ.กริช ปัตลา ผกก.สภ.คลองลึก รายงานเหตุการณ์ปกติ จากนั้นได้ตรวจดูความสะอาดรอบ ๆ สถานีตำรวจและบ้านพักข้าราชการตำรวจ ,ห้องควบคุมผู้ต้องหา ,และห้อง ศปก.สภ. พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี จึงได้ออกตรวจพื้นที่ต่อไป23 พ.ค. 57 เวลา 11.20

เวลา 11.45 น

พร้อม สระแก้ว 2 , สระแก้ว 5 , สระแก้ว 7 , คลองลึก 1 , หน.สภ.ฯ ,และขรก.ตร.ฯ ร่วมประชุมเพื่อกำชับการปฏิบัติ หลังจากการตรวจเยี่ยม ของ ผบช.ภ.2 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.คลองลึก

23 พ.ค. 57 เวลา 11.45

 

14.00 น.

พร้อม สระแก้ว 7 ร่วมประชุมกับ หน.หน่วยงานราชการ ใน จว.สระแก้ว โดยผบ.จทบ.ส.ก. เป็นประธาน ร่วมประชุมทางไกล กับ คสช. เกี่ยวกับการทำความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและการขับเคลื่อนการทำงานในสถานการณ์เช่นนี้ ณ ห้องประชุม จทบ.ส.ก.

23 พ.ค. 57 เวลา 14.00-1 23 พ.ค. 57 เวลา 14.00-2

16.30 น.

สระแก้ว 1 พร้อม สระแก้ว 2 , สระแก้ว 3 , สระแก้ว 5 , สระแก้ว 7 , กก.สส.ฯ ,และฝอ.ฯ ร่วมประชุมทางไกล (VCR) กับ ทุก สภ.ฯ ในสังกัด ภ.จว.สระแก้ว เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตามคำสั่ง คสช. ในสถานการณ์ปัจจุบัน การตั้งจุด ว.43 เข้มแข็ง ร่วมกับทหาร ให้ จนท.ที่ ว.4 ให้ลงหลักฐาน พร้อมทั้ง ว.4 อย่างมีระเบียบวินัย แต่งกายให้เรียบร้อย ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

23 พ.ค. 57 เวลา 16.30

26 พ.ค.57 เวลา 09.00 น.

พร้อม ผบก.ฯ ,และหน.สภ.ฯ ในสังกัด ภ.2 ร่วมประชุมมอบนโยบายจาก พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 ณ ห้องประชุม ภ.2

16.00 น.

พร้อม ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว , ร้อยเวรสอบสวนฯ ,และจนท.ตร.สภ.เมืองสระแก้ว ตรวจที่เกิดเหตุ คดีฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ 46 ม.20 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว ทราบชื่อผู้ตาย : นายประเสริฐ ยอดเงิน อายุ 66 ปี ถูกภรรยา คือ นางสังวาลย์ ยอดเงิน อายุ 55 ปี ซึ่งมีอาการป่วยทางจิต รักษาตัวที่ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงสามีถึงแก่ความตาย สาเหตุมาจากการมีปากเสียงกัน ผู้ต้องหาอยู่รอมอบตัว ณ ที่เกิดเหตุ

26 พ.ค. 57 เวลา 16.00-1 26 พ.ค. 57 เวลา 16.00-2

22.00 น.

พร้อม สระแก้ว 6 , เสธฯ.จทบ.ส.ก. , ผู้ว่าฯ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร ,และข้าราชการพลเรือน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ บ้านด่าน สภ.อรัญประเทศ พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร และข้าราชการพลเรือนปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ปกติ และไดักำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกับ คสช. และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ , มอบเครื่องดื่ม และอาหารสำเร็จรูป เป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจเข้มแข็งบ้านด่าน สภ.อรัญประเทศ เสร็จแล้วจึงออกตรวจพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนบ้านคลองลึก

26 พ.ค. 57 เวลา 22.30-2 26 พ.ค. 57 เวลา 22.30-1 26 พ.ค. 57 เวลา 22.00

 

27 พ.ค. 57 เวลา 10.30 น.

พร้อม สระแก้ว 3 , สว.ฝอ.ฯ , เวร ศปก.ฯ ,และเวรฯ191 ร่วมประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้วเพื่อสั่งการ และมอบหมายการปฏิบัติ ของแต่ ฝอ.ฯ เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติ และให้การทำงานของ ศปก.ฯเป็นระบบมากขึ้น ณ ห้องประชุม ศปก.ฯ

27 พ.ค. 57 เวลา 10.30

28 พ.ค. 57 เวลา 09.00 น.

พร้อม ผู้ว่าฯ , รอง ผบ.จทบ.ส.ก. ,และ จนท.ธกส.ฯ ได้ร่วมกันมอบเงินตามโครงการรับจำนำข้าว ให้แก่ชาวนาใน พื้นที่ จ.สระแก้ว โดยในวันนี้มีเกษตรกรมารอรับเงินตั้งแต่ช่วงเช้า ณ ธกส.อรัญประเทศ

DSCN3149 DSCN3154

 

 28 พ.ค.57

เวลา 09.45 น.

ตรวจเยี่ยม สภ.อรัญประเทศ พบ ร.ต.อ.ไชยา มณีสุทธิ์ ร้อยเวรฯ พร้อมพวก อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ ได้เดินตรวจดูอาคารที่ทำการ และบริเวณโดยรอบ พบว่ามีความสะอาด
เรียบร้อยดี จึงได้กำชับเรื่องการปฏิบัติตามประกาศ ของ คสช. เสร็จแล้วจึงออกตรวจพื้นที่ต่อไป

 

28 พ.ค.57 เวลา 15.00 น.

สระแก้ว 1 พร้อม ผู้ว่าฯ , ข้าราชการพลเรือน ,และประชาชนทั่วไป ร่วมงานศพ คุณพ่อสอย มีชัยบิดาของ นางวิภาวี แดงท่าขาม จ่า จว.สระแก้ว ณ วัดปรือวายใหญ่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

 

29 พ.ค. 57 เวลา 10.30 น.

พร้อม วังน้ำเย็น 1 , สมบูรณ์ 1 , หน.ส่วนราชการ , ข้าราชการทหาร – ตำรวจ ,ข้าราชการพลเรือน ,และ นร.รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จว.(ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จว. พร้อมคณะมาเป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทแก่ นร. ที่ได้รับทุน ณ หอประชุม รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

29 พ.ค. 57 เวลา 10.30

15.00 น.

พร้อม ผบ.จทบ.ส.ก. , หน.สภ.ฯ ในสังกัด ภ.จว.สระแก้ว ,และขรก.ทหาร จทบ.ส.ก. ร่วมประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจ ประกาศและคำสั่ง ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ ณ ห้องประชุม บก.จทบ.ส.ก.

 

31 พ.ค. 57 เวลา 15.30 น.

พล.ต.ต.สัญชัย ไชยอำพร รอง ผบช.ภ.2 ประธาน พร้อม พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ,และข้าราชการตำรวจ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ฉวี งามขำ มารดาของ พ.ต.อ.วิวัฒน์ งามขำ รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

31 พ.ค. 57 เวลา 15.30-1

31 พ.ค. 57 เวลา 15.30-2

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์