22 เม.ย.57-แถลงข่าวไม้พะยูง

22 เม.ย.57-แถลงข่าวไม้พะยูง
22 เม.ย.57-แถลงข่าวไม้พะยูง
22 เม.ย.57-แถลงข่าวไม้พะยูง
22 เม.ย.57-แถลงข่าวไม้พะยูง
22 เม.ย.57-แถลงข่าวไม้พะยูง
22 เม.ย.57-แถลงข่าวไม้พะยูง
พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์