เครือข่ายตำรวจอาสาเขาฉกรรจ์

26มี.ค.57-เปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์
26มี.ค.57-เปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์

วันพุธที่ 26  มีนาคม 2557 09.00 น…..สภ.เขาฉกรรจ์ จัดอบรม”ตำรวจอาสา” 78 คน ซึ่งเป็นแนวนโยบายของตร. ในการให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งการป้องกันอาชญากรรมแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน หากถือว่า “ประชาชนคือตำรวจคนแรก” เพราะฉะนั้น การให้ความรู้ ให้ความสำคัญกับภาคประชาชน จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ และเรื่องที่ตำรวจสำแก้วในวันนี้ ต้องเร่งมือทำ เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมร่วมกัน …ผมมีเป้าหมายครับ ว่าในปี 2557 ผมจะสร้างเครือข่ายตำรวจอาสา 800-1000 คนครับ มาตามดูกันครับ ว่าพวกเราจะทำสำเร็จหรือไม่

26มี.ค.57-เปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์
26มี.ค.57-เปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์
26มี.ค.57-ปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์
26มี.ค.57-ปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์

 

26มี.ค.57-ปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์
26มี.ค.57-ปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์

 

26มี.ค.57-ปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์
26มี.ค.57-ปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์

 

26มี.ค.57-ปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์
26มี.ค.57-ปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์

 

26มี.ค.57-ปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์
26มี.ค.57-ปิดอบรมตำรวจอาสา@เขาฉกรรจ์

 

 

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD