วันเสาร์…วันตรวจโรงพักของผู้การสระแก้ว

29มี.ค.57-ตรวจสภ.ตาพระยา
29มี.ค.57-ตรวจสภ.ตาพระยา

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 ….ก่อนการเลือกตั้ง สว. 1  วัน ….ตระเวณตรวจโรงพัก ตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้การสระแก้วในวันหยุดครับ….วันนี้มาตรวจ สภ.ตาพระยากับสภ.บ้านทัพไทยครับ…การมาตรวจโรงพักในช่วงบ่ายวันเสาร์ เป็นเวลาที่พี่น้องตำรวจของผมคงจะ “คาดไม่ถึง” ว่าผู้การจะมาตรวจ…ดีครับ พี่น้องตำรวจสระแก้วจะได้ตื่นตัวในการทำงานอยู่ตลอดเวลาครับ

29มี.ค.57-ตรวจสภ.ตาพระยา
29มี.ค.57-ตรวจสภ.ตาพระยา

 

29มี.ค.57-ตรวจสภ.บ้านทัพไทย
29มี.ค.57-ตรวจสภ.บ้านทัพไทย

 

29มี.ค.57-ตรวจสภ.บ้านทัพไทย
29มี.ค.57-ตรวจสภ.บ้านทัพไทย
29มี.ค.57-ตรวจสภ.บ้านทัพไทย
29มี.ค.57-ตรวจสภ.บ้านทัพไทย

 

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD